كل عناوين نوشته هاي elhami

elhami
[ شناسنامه ]
خانوم خانوما ...... پنج شنبه 93/8/15
نظريه هايي از ديدگاه بزرگان( طنز) ...... پنج شنبه 93/6/6
زندگي به سبک خرمگس ...... جمعه 93/5/31
طنز فوتبالي ...... شنبه 93/5/25
عقربه ساعت ...... جمعه 93/5/24
ازدواج ( طنز) ...... چهارشنبه 93/5/22
پيرمرد و زنش (طنز) ...... شنبه 93/5/18
داستان دختر خدمتکار ...... سه شنبه 93/5/14
bluetooth ...... پنج شنبه 93/5/9
  ==>   ليست آرشيو شده ها